PRAWO KARNE


Reprezentacja przed organami ścigania (Policja, Prokuratura, CBŚ, CBA) i sądami, w każdej fazie procesu i na każdym etapie postępowania karnego.


„Prawo karne określa zachowania godzące w wolności i prawa obywateli, naruszające dobra ważne dla społeczeństwa, zagrażające funkcjonowaniu państwa. Te wartości i dobra atakowane przez sprawców czynów zabronionych pod groźbą kary są przeważnie także wartościami i dobrami chronionymi Konstytucją.

WYRÓŻNIAMY:
Prawo karne materialne – określa typy przestępstw i kary za nie

Prawo karne procesowe – określa „instrukcję” postępowania organów w celu ustalenia czy i kto popełnił przestępstwo

Prawo karne wykonawcze – określa sposób postępowania organów wykonujących prawomocne orzeczenia sądów lub innych organów

Prawo wykroczeń – odpowiedzialność za czyny zabronione o znikomej szkodliwości społecznej

Nauki ściśle powiązane z prawem – kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress